ماهِ سِوُم

اینجا چراغی روشن است...

ماهِ سِوُم

اینجا چراغی روشن است...

ماهِ سِوُم
طبقه بندی موضوعی
شنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۵، ۰۳:۰۴ ب.ظ

194

ﻫﺎن و ﻫﺎن، ﺗﺮک ﺣﺴﺪ ﻛﻦ ﺑﺎ ﺷﻬﺎن 

ور ﻧﻪ اﺑﻠﻴﺴﻲ ﺷﻮی‌ اندر ﺟﻬﺎن


ﺧﺒﺮدار ﺑﺎش و ﺧﺒﺮدار ﺑﺎش ! ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ اﺑﻠﻴﺴﻲ را ﺑﻜﺎر ﻧﺒﺮی ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ می‌ﻛﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ﺣﺴﺪ می‌ورزد. 

ﻳﻜﻲ از ﺧﺎﺻﻴﺘﻬﺎی ﻣﻦ ذﻫﻨﻲ ﺣﺴﺪ اﺳﺖ . ﻣﻦ ذﻫﻨﻲ ﭼﻮن ﻣﺜﻞ اﺑﺮ رﻳﺸﻪ ﻧﺪارد از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان می‌ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻮﻳﺖ ﺑﮕﻴﺮد . 

ﭘﺲ می‌ﮔﻮﻳﺪ، اﮔﺮ ﻣﻦ ذﻫﻨﻲ داری، ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻬﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻜﻦ و اﻳﻦ ﺣﺴﺪ را ﺗﺮک ﻛﻦ . 

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻜﻨﻴﻢ و ﺣﺴﺎدت ﻧﻜﻨﻴﻢ و ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر رﺳﻴﺪه ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺣﺴﺎدت ﻧﻜﻨﻴﻢ وﮔﺮﻧﻪ در ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﺑﻠﻴﺴﻲ می‌ﺷﻮﻳﻢ.  زﻳﺮا اﺑﻠﻴﺲ ﺣﻀﻮر را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد . ﺑﺪﻟﻴﻞ آﻧﻜﻪ آدم را ﻓﺮم می‌ﺑﻴﻨﺪ. ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد که آدم ﺑﻪ ﺧﺪا زﻧﺪه ﻫﺴﺖ ﻳﺎ زﻧﺪه می‌ﺷﻮد . 

می‌ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ: ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺣﺴﺎدت، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻓﺮم می‌ﺷﻮی و اﮔﺮ ﻓﺮم ﺷﻮی، دﻳﺪ ﻛﺞ و ﺑﺪ ﭘﻴﺪا می‌ﻛﻨﻲ .   آﻧﻤﻮﻗﻊ ذﻫﻦ در ﻛﺎر می‌آﻳﺪ و می‌ﮔﻮﻳﺪ : " اﻳﻨﺠﺎ و اﻳﻦ آدم ﻛﺜﻴﻒ اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻓﺮد ﻧﻤﻲ ﮔﺬارد ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺳﻢ " و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺑﻴﻬﻮده ﭘﻴﺶ می‌آﻳﺪ .پرویز شهبازی

📢 برنامه شماره603 گنج حضور 


  • ماه سوم

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی